Comitè Català de tir olímpic i de sala

Per a tenir dret a percebre una subvenció per assistir al campionat d’Espanya de tir en sala o aire lliure corresponent, els arquers i arqueres sèniors o veterans, hauran d’haver complert els requisits esmentats a continuació:

 

1.- A nivell individual

A) - Haver participat en un mínim de la meitat més una en les tirades de la Lliga Catalana corresponent.

B) - Haver participat al Campionat de Catalunya corresponent.

C) - Haver aconseguit en la mateixa temporada la puntuació mínima requerida per la RFETA per participar en el Campionat d’Espanya

 D) - Portar l’ uniformitat de la selecció catalana (samarreta groga  individual). 

2.- Qui percebrà la subvenció

Els arquers que compleixin tots els requisits exposats.

En el cas d’un nombre elevat de participants, el criteri per triar qui rebrà ajut, es subvencionar als millors arquers de cada modalitat en funció als 3 millors resultats personals entre la lliga catalana  i el campionat de Catalunya corresponent , (si coincideix el mateix dia un GP amb una tirada de lliga catalana la puntuació es convalidarà sempre que l’arquer participi en la mateixa categoria que en la lliga catalana).

S’aplicarà un criteri de proporcionalitat en tots els campionats d’Espanya, entre nombre aproximat d’arquers subvencionats i quantitats rebudes pels mateixos.

En competicions d’equips autonòmics, es subvencionarà als millors arquers dels disponibles e interessats en formar l’equip.

Sempre que sigui possible, ens comunicarem amb antelació al campionat, amb els participants, per concretar personalment els detalls de la concessió de l’ajut, i conèixer la disposició per formar part de l’equip autonòmic

 

3.- Les quantitats de subvenció assignades a cada Comitè vindrà especificada cada any per la Junta Directiva de la Federació Catalana, en consonància amb el muntant atorgat pel Consell Català de l’Esport.

Les subvencions dels Campionats d’Espanya que provenen del Consell Català de l’Esport (CCE); estan supeditades al atorgament final per part del CCE.  Per aquest motiu, la FCTA pot preveure però no pot garantir  aquestes subvencions fins a rebre la resolució de concessió (el CCE generalment ens ho comunica entre els mesos d’abril i juny).

La concessió de la subvenció serà comunicada personalment a l’arquer/a beneficiari/a de la mateixa; amb posterioritat a la celebració del campionat,  una vegada tinguem confirmació per part del CCE.

 

 

4.- Adjuntem ANNEX sobre les subvencions arquers/es per desplaçament individuals Campionats de Espanya.

 

 

La concessió de la subvenció queda vinculada al compliment d’aquest requeriments per acreditar el desplaçament de l’arquer. Sense els quals no podrem fer efectiva l’esmentada subvenció.

 

 

Barcelona, 23 de gener de 2018

                                               Data modificació: 7 de febrer de 2018 

      José Pérez Mesas

President del comitè d’aire lliure i sala

Federació Catalana de Tir amb Arc

 

 

ANNEX - CIRCULAR SUBVENCIONS CAMPIONATS D’ESPANYA

 

Recordeu que com sempre, és imprescindible que l’arquer/a  guardi el temps que sigui necessari  la documentació corresponent a la despesa del desplaçament, a fi que quan amb posterioritat al Campionat la FCTA li comuniqui que té dret a percebre la subvenció disposi de la documentació requerida per poder fer efectiva la mateixa:

 

Factura allotjament on es vegi reflectit el nom del perceptor de l’ajut + tiquet de peatge o aparcament (a fi de poder percebre l’import corresponent a km. en vehicle individual)

En cas de desplaçament en transport públic, bitllet i comprovant de pagament). 

 

La concessió de la subvenció queda vinculada al compliment d’aquests requeriments, sense els quals no es podrà fer efectiva.

 

 

 

 

Extracte de la guia del CCE, relatiu a la justificació de despeses de desplaçaments.

 

 

 

GUIA PER A LA PRESENTACIÓ DE LES JUSTIFICACIONS DE SUBVENCIONS PER A LES FEDERACIONS ESPORTIVES CATALANES I LES UNIONS ESPORTIVES DE CLUBS I ASSOCIACIONS

 

 

3.8.- Despeses de desplaçaments.

Els justificants de desplaçaments hauran d’identificar a la persona que els realitza, l’origen i la destinació, la data del desplaçament i qualsevol altre dada que permeti relacionar el viatge amb l’objecte de la subvenció.

En el cas de despeses de desplaçaments individuals de persones (dietes, pernoctes etc.), les quantitats màximes a admetre, a càrrec de la subvenció, seran les fixades pel Reial Decret 214/1999, de 5 de febrer, revisat per ”l’ORDEN EHA/3771/2005, de 2 de diciembre, por la que se revisa la cuantía de los gastos de locomoción y de las dietas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas” .(BOE 03-12-2005) (referides a l’Estat espanyol) segons el quadre següent:

 

 

 

La finalitat de les dietes, a càrrec de la subvenció, és ajudar al seu perceptor per assolir les despeses d’alimentació i/o estada amb motiu de l’activitat objecte de la subvenció, en cap cas persegueixen finalitats retributives o compensatòries.

Els temps mínims per generar la dieta sencera o la mitja dieta estan detallats en el document normalitzat ASS3.

El concepte de desplaçaments i pernocta s’entén en el cas de fer-se en un municipi diferent al del treball habitual o residència del perceptor. En aquestes indemnitzacions de desplaçaments es farà constar, a més de les dades completes (nom, cognoms i NIF) del perceptor, el motiu del desplaçament, dies concrets amb data, dia per dia i no de forma acumulada, itinerari, i quilòmetres de tal forma que sigui possible verificar la despesa amb claredat. Únicament seran elegibles en el cas d’utilitzar el model normalitzat. Si s’utilitza el vehicle propi cal omplir la casella de “matrícula” que hi figura a l’imprès ASS3.

Si l’import de la factura de l’hotel supera 53,34 € /dia (serveis de pernocta), la quantitat elegible, a efectes de justificar la subvenció, serà aquesta i no la acreditada; si fos inferior, la que resulti de la factura. Les operacions de càlcul abans esmentades les farà el perceptor de la subvenció al presentar el compte justificatiu amb un full adjunt a la factura.

En el cas de desplaçaments fora de l’Estat espanyol, la indemnització és de 91,35 € / dia, amb pernocta, i 26,67 €/dia sense pernocta.

La percepció de les despeses de quilometratges no és compatible amb el reintegrament de les despeses de benzina i combustibles, és a dir, si es genera el pagament per quilometratges en vehicle propi (0,19 euros x Km.) aquest resultarà incompatible amb la presentació de despeses de combustible. En cas que es tracti d’un vehicle de lloguer, sí que es podran presentar acompanyades de l’informe explicatiu corresponent.

Per acreditar els bitllets del desplaçaments (en classe no superior a la turista) d’avió, tren, vaixell, autobús o altres mitjans de transport de línia regular, cal presentar la factura i rebut de l’agència de viatges amb el detall dels serveis contractats i nom dels passatgers. Són elegibles els denominats “bitllets electrònics” que compleixin la regulació anteriorment detallada i no són elegibles els correus electrònics , identificadors, reserves, o similars.

Per acreditar aquestes despeses s’utilitzarà exclusivament l’imprès normalitzat (Model ASS3) amb totes les caselles complimentades.  

Descarregar PDF de la circular
CIRC 1805v2
Aquest lloc web utilitza Cookies pròpies i de tercers per recopilar informació amb la finalitat de millorar els nostres serveis. Si continua navegant, suposa la acceptació de l’ instal·lació de les mateixes. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur, encara que haurà de tenir en compte que l’esmentada acció podrà ocasionar dificultats de navegació de la pàgina web
Acceptar | Com Configurar